Om Hansson & Frife

Din handverktygsspecialist

Sedan 1941

Hansson & Frife är verksamma på den svenska marknaden som generalagent för världsledande verktygstillverkare sedan 1941. Vi säljer och marknadsför våra fabrikat genom ledande grossister och återförsäljare men ger gärna råd och information till dig som slutförbrukare och hänvisar till lämplig återförsäljare.

Säljstöd

Vi ser som våra främsta uppgifter att genom aktiva marknads- och säljinsatser stödja grossister, återförsäljare och slutförbrukare med produktutbildning, marknadsorientering, sortimentsråd och rikstäckande reklaminsatser.

Marknadsstöd

Vi deltar som utställare på fackmässor och assisterar vid lokala kund- och industridagar hos återförsäljare. Stöd ges också vid uppskyltningar och säljfrämjande åtgärder i butik samt sortimentsanpassning till lokala krav och önskemål.

Ständigt uppdaterade

Genom bevakning av internationella utställningar fångar vi upp aktuella nyheter av intresse för den svenska marknaden. Vår verksamhet bedriver vi i moderna ändamålsenliga lokaler i Lunda industriområde i nordvästra Stockholm.

Moderbolag

Hansson & Frife är sedan 1995 ett dotterbolag till ESMA, som optimerar och kundanpassar komponenter och logistiklösningar för svensk tillverkningsindustri.